Tag: รับติดตั้งและบริการ

ฟิล์มอาคารมีประสิทธิภาพตามความเข้ม

ฟิล์มกรองแสงเข้ม40 60 80นั้นความจริงแล้วเลข 40 60 80ไม่ได้มีความหมายใดๆทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นความเข้าใจผิดของผู้บริโภคตั้งแต่สมัยก่อนที่ฟิล์มกรองแสงเข้ามายังตลาดรถยนต์เมืองไทยครั้งแรก ด้วยความที่ว่ามีตัวเลือกของความเข้มฟิล์มยังมีน้อย คนจึงเรียกฟิล์มที่มีความเข้มมากที่สุดว่าฟิล์ม 80  เข้มน้อยรองลงมาก็คือฟิล์ม 60 เข้มน้อยสุด 40 เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆ  จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเรียกกันผิดๆ

การเลือกติดฟิล์มอาคาร ต้องเลือกอย่างไร?

1.ฟิล์มอาคารปรอท เป็นฟิล์มอาคารที่ฉาบด้วยสารโลหะต่างๆ ทำให้เนื้อฟิล์มอาคารมันวาวคล้ายกระจก มองจากข้างนอกเข้ามาข้างในไม่เห็น สามารถสะท้อนความร้อนได้ดี แต่มีปัญหาว่าฟิล์มติดอาคารแบบปรอทอาจจะทำให้แสงจะสะท้อนเข้าตาผู้อื่นได้ คอนโดบางแห่ง จึงมีข้อกำหนดห้ามติดฟิล์มอาคารแบบฉาบปรอทครับ

ราคาและคุณภาพของฟิล์มอาคารสำคัญไฉน

หลายๆคนโทรมาสอบถามราคา มักมีคำถามเสมอว่า อีกที่คิดราคาแค่เท่านี้เองนะ ถูกกว่าอีก  ใช่ครับ ผมไม่เถียงทุกท่านครับ  เพราะโดยปกติแล้ว การติดฟิล์มบ้าน ฟิล์มอาคาร  ฟิล์มคอนโด จะมีช่างจากหลายๆแหล่งให้ทุกท่าน ได้เลือกอย่างหลากหลาย  ช่างบางท่าน ก็รับงาน รับติดตั้ง ในราคาที่ถูกกว่า แต่!!!