Tag: วิธีดูแลฟิล์มอาคาร

วิธีดูแลฟิล์มติดอาคาร

ฟิล์มติดอาคารปกติจะมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มอาคารแบบดำ ฟิล์มอาคารแบบปรอท  ฟิล์มอาคารแบบใส ซึ่งในแต่ละประเภท แต่ละยี่ห้อ แต่ละประเภท ก็จะมีระยะเวลาการรับประกันต่างกัน จะมีตั้งแต่รับประกัน 5 ปี  / 7ปี / 10 ปี  แต่ถ้าดูแลไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้อายุการรับประกันฟิล์มติดอาคารลดลงได้