ซื้อประกันภัยแบบใดสามารถเคลมฟิล์มติดรถยนต์ได้

กระจกร้าว กระจกแตก สามารถเคลมประกันพร้อมฟิล์มกรองแสงได้หรือไม่?

โดยปกติแล้วเมื่อเกิดเหตุขึ้น ประกันภัยจะมีความครอบคลุมและสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือความสูญเสียตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเบี้ยประกันได้

เรารู้อยู่แล้วว่าประกันภัยสามารถเคลมกระจกแตก กระจกร้าวได้ แต่ฟิล์มติดรถยนต์สามารถเคลมได้หรือไม่นั้น วันนี้ เราจะมาแนะนำการเลือกประเภทของประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับการเคลมฟิล์มติดรถยนต์ มีแบบไหน อย่างไรบ้าง เรามาดูกันครับ

ประกันภัยที่เคลมฟิล์มได้ทั่วไปประกอบด้วย:

  1. ประกันภัยออฟชั่นคอมพรีเฮนซีฟ (Comprehensive Insurance): ประกันภัยประเภทนี้มักมีความครอบคลุมที่กว้างขึ้น รวมถึงค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ในกรณีของอุบัติเหตุ การเคลมฟิล์มในประกันภัยออฟชั่นคอมพรีเฮนซีฟจะสามารถครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับฟิล์มติดรถยนต์ได้ โดยมักมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการเคลมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฉายรถยนต์
  1. ประกันภัยชั้นพิเศษ (Special Coverage Insurance): ประกันภัยประเภทนี้มักจะมีความครอบคลุมที่ครอบคลุมกว่าประกันภัยชั้นพื้นฐาน และอาจรวมถึงการครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับฟิล์มติดรถยนต์ได้
  1. ประกันภัยชั้นเต็ม (Full Coverage Insurance): ประกันภัยชั้นนี้มักเป็นการรวมประกันภัยชั้นพิเศษและประกันภัยออฟชั่นคอมพรีเฮนซีฟเข้าด้วยกัน ซึ่งมีความครอบคลุมที่มากที่สุดในกรณีของอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และคนขับคนนั้น

การเลือกประกันภัยที่สามารถเคลมฟิล์มได้มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความคุ้มค่าของรถยนต์ของคุณในกรณีที่เกิดเหตุและความสูญเสีย เพราะฉะนั้น เลือกซื้